Raseborgs 4H  /  Hagalund

Hagalund

Klubben i Hagalund hålls varannan onsdag, jämna veckor, kl 18.00- 20.00, och som klubbledare fungerar Peik Grönholm.

Medlemsavgiften betalas senast inom mars månad till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Skriv i meddelandefältet barnets namn samt vilken avgift (termin/ medlem/ båda) ni betalar. OBS! Barnen i Hagalund betalar ingen terminsavgift eftersom de betalar per gång. Dock skall den årliga medlemsavgiften erläggas som är 20€/ barn eller 35€/ familj.

Vårens program (med förbehåll för förändringar)

Fyller på mera efterhand en del saker är ännnu oklara och vill ha öppna dagar för barnens egna förslag.

 • Vecka 2: Slime
 • Vecka 4: Drake av plastpåse och Loomband
 • Vecka 6: Tacos
 • Vecka 8: Sportlov ingen klubb. Kom ihåg den gemensamma sportlovsklubben den 19.2 kl 9-15 i Jogginteamstugan,Pumpviken.
 • Vecka 10: Vi bakar kladdkaka
 • Vecka 12: Vi börjar med fågelholkar
 • Vecka 14: Påskpyssel/ (fågelholkar)
 • Vecka 16: Vi fortsätter med fågelholkar
 • Vecka 18:
 • Vecka 20:
 • Vecka 22:
 • Vecka 23: Matskola i Billnäs
 • Vecka 25: Distriktsläger i Brusaby, Kimito

Anmäl ert barn här: