Hagalund

Klubben i Hagalund hålls varannan onsdag, jämna veckor, kl 18.00- 20.00, och som klubbledare fungerar Peik Grönholm.

Medlemsavgiften betalas senast inom mars månad till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Skriv i meddelandefältet barnets namn samt vilken avgift (termin/ medlem/ båda) ni betalar. OBS! Barnen i Hagalund betalar ingen terminsavgift eftersom de betalar per gång. Dock skall den årliga medlemsavgiften erläggas som är 20€/ barn eller 35€/ familj.

Höstens program (med förbehåll för förändringar)

Fyller på mera efterhand en del saker är ännnu oklara och vill ha öppna dagar för barnens egna förslag.

  • Vecka 36: Klubbstart, vi steker plättar
  • Vecka 38 Vi bakar muffins
  • Vecka 40: Hemma hos Peik
  • Vecka: 42: Pyssel

Anmäl ert barn här:

Back to top of page