Raseborgs 4H  /  Karis

Karis

4H-klubben i Karis ordnas i Jogging Teams stuga varannan onsdag kl. 14.00-16.00. Detta år ordnas endast en grupp. Som klubbledare fungerar Emma Hokkanen.

Klubben kostar 15€/termin och därtill uppbärs en medlemsavgift på 20€/barn eller 35€/familj. Medlemmar i föreningen förs in i vårt medlemsregister och är olycksfallsförsäkrade under klubbträffarna och andra aktiviteter ordnade av Raseborgs 4H och andra 4H-föreningar. Som medlem får du även delta i aktiviteter ordnade av andra 4H-föreningar och FS4H.

Anmäl ert barn här: