Stort Tack till alla våra bidrags givare, som gör det möjligt för oss att driva vår verksamhet.

Våra bidragsgivare 2024 är:

Finland svenska 4H

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo

Tenala sparbanksstiftelse

Finlands svenska kvinnor och hem

Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond

Varoboden Osla

OP- sommarjobbare

Back to top of page