Raseborg 4H

Raseborg 4H är en förening som ordnar klubbar, läger och kurser för barn och unga. Verksamheten riktar sig till 6-29-årigar. Klubbträffarna utgör största delen av vår verksamhet och där gör vi en massa roliga saker som ger barnen färdigheter de har nytta av i vuxen- och arbetslivet. Bl.a. pyssel, lekar, matlagning och utevistelse.

Naturen är en viktig del i allt vi gör. Vi pratar mycket om vikten av återvinning och god miljövård och använder oss av natur- och återanvänt material i våra klubbar. Vi deltar i den nationella säckinsamlingen där gödselsäckar samlas ihop och används igen på olika sätt. Vi sår också frön och barnen uppmuntras att prova på trädgårdsskötsel genom bl.a. solrostävlingen som ordnas varje sommar.

Samtidigt som vi provar på allt möjligt annat som man har nytta av senare i livet tränar vi också på att jobba i grupp. Vi bakar i mindre grupper och leker alla tillsammans för att lära oss samarbeta med andra.

För de äldre har vi en jobbring som parar ihop ungdomarna med ströjobb inom Raseborg. De får på det viset viktig erfarenhet av arbetslivet.

Back to top of page