Billnäs

4H-klubben i Billnäs ordnas i skolan i eftisets utrymmen på torsdagar med start 27.8, kl 14.00-16.30. Som klubbledare fungerar Jennü Herrmans-Tunn

Här tar vi ingen skild terminsavgift för dem som går i eftis, men för andra är avgiften 15€ per termin. Medlemsavgiften på 20€/barn eller 35€/ familj ber vi dock att alla betalar så att barnen är försäkrade under träffarna.

Medlemsavgiften betalas till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Skriv i meddelandefältet barnets namn samt vilken avgift (termin/ medlem/ båda) ni betalar.

Anmäl ert barn här:

 

Back to top of page