Billnäs

Klubbarna kommer ordnas på onsdagar kl.14-16 i skolan. Som klubbledare fungerar Marga Sandström.

Klubben startar 27.9 men man är välkommen med när man vill under året.

Klubben avslutas i maj under vecka 20, alltså 15.5

Avgiften för hela läsåret är 20€/barn (01.09.2024 -31.08.2025)

Medlemsavgiften betalas till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52.

Anmäl ert barn här:

 

Back to top of page