Pojo

4H-klubben i Pojo ordnas på Stämbacken på måndagar kl. 13.00-16.30, delat i yngre kl 13-15 och äldre kl 15-16.30. Med möjlighet för de yngre att vara längre än till kl 15.  Som klubbledare fungerar Emma Hokkanen

Start 4.9.2023. Klubben slutar v.20, alltså 13.5

Avgiften för hela läsåret är 20€/ barn. (01.09.2024-31.08.2025)

Medlemsavgiften betalas  till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Ange ditt barns namn i meddelandefältet.

Anmäl ert barn här:

 

Back to top of page