Pojo

4H-klubben i Pojo ordnas på Stämbacken på måndagar kl. 13.00-16.30, delat i yngre kl 13-15 och äldre kl 15-16.30. Med möjlighet för de yngre att vara längre än till kl 15.  Som klubbledare fungerar Peik Grönholm

Klubben kostar 30€/termin och därtill uppbärs en medlemsavgift på 20€/barn eller 35€/familj. Medlemmar i föreningen förs in i vårt medlemsregister och är olycksfallsförsäkrade under klubbträffarna och andra aktiviteter ordnade av Raseborgs 4H och andra 4H-föreningar. Som medlem får du även delta i aktiviteter ordnade av andra 4H-föreningar och FS4H.

Medlemsavgiften betalas senast inom mars månad till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Skriv i meddelandefältet barnets namn samt vilken avgift (termin/ medlem/ båda) ni betalar.

Höstens program (med förbehåll för förändringar)

Fyller på mera efterhand en del saker är ännnu oklara och vill ha öppna dagar för barnens egna förslag.

  • Vecka 36: Klubbstart/ vi steker plättar
  • Vecka 37: Skogen/Svampar
  • Vecka 38: Skogen/Bär
  • Vecka 39: Bakning
  • Vecka 40:
  • Vecka 41:
  • Fyller på mera anefter!

 

Anmäl ert barn här:

 

Back to top of page