Raseborgs 4H  /  Pojo

Pojo

4H-klubben i Pojo ordnas på Stämbacken på måndagar kl. 13.00-15.00. Som klubbledare fungerar Emma Hokkanen.

Klubben kostar 30€/termin och därtill uppbärs en medlemsavgift på 20€/barn eller 35€/familj. Medlemmar i föreningen förs in i vårt medlemsregister och är olycksfallsförsäkrade under klubbträffarna och andra aktiviteter ordnade av Raseborgs 4H och andra 4H-föreningar. Som medlem får du även delta i aktiviteter ordnade av andra 4H-föreningar och FS4H.

Anmäl ert barn här: