Vill du som vuxen bli 4H-are?

Är du intresserad av vår verksamhet men lite för gammal för våra klubbar? Då finns det andra sätt att engagera sig.

Vi letar hela tiden efter nya klubbledare, kursdragare och andra vuxna medlemmar.

Vi ordnar också olika kurser för vuxna. På kommande är bland annat en första hjälpkurs, en kurs för dig som vill lära dig hantera en motorsåg.

Har du en kunskap du gärna delar med dej av till nästa generation så kan vi ordna en kurs eller liknande. Det är bara att komma med förslag.

Vuxna förebilder är guld värda för våra barn och ungdomar!

Hör av dej till verksamhetsledaren Marga per e-post marga.sandstrom@fs4h.fi eller per telefon 044 2411540.

Back to top of page