En vildvuxen häck, smutsiga fönster och bilen borde tvättas – men du har varken tid eller möjlighet att fixa allt.

Ingen fara! Ungdomarna vid Raseborgs 4H hjälper dig!

Nu har du möjlighet att erbjuda småjobb och värdefull arbetserfarenhet åt våra ungdomar.

Allt du behöver göra är att kontakta verksamhetsledaren och beskriva hurdant arbete du vill ha utfört. Vi tar kontakt med en lämplig ungdom som ivrigt och noggrant utför jobbet.

Så här gör du om du vill erbjuda ett jobb:

Ring eller eposta  044 241 1540 / marga.sandstrom@fs4h.fi

Vår tariff är 16 euro per timme.

Vi gör upp ett skriftligt avtal med dig om vilka arbetsuppgifter som skall utföras.

Ungdomen utför jobbet och skriver upp timmarna. Timlistan lämnar ungdomen sedan in till verksamhetsledaren.

Vi skickar er en faktura för utfört arbete och betalar lön, försäkringar samt arbetsgivaravgifterna för ungdomen.

Ni kontrollerar att alla datum och timmar är okej innan ni betalar.

Vid problem kontaktar ni verksamhetsledaren Marga Sandström.

Vi erbjuder en fungerande arbetsförmedling och tillsammans med dig ger vi meningsfulla arbetsmöjligheter åt våra unga i Raseborg.

Back to top of page