Bromarv

4H-klubben i Bromarv ordnas vid församlingshemmet på tisdagar. Yngre gruppen 12.30-14.30 och den äldre ca.14-16. Som klubbledare fungerar Marga Sandström .

Start 26.9 men man får komma med när man vill under året!

Klubbarna avslutas i maj under vecka 20, alltså tisdagen den 14.05

Avgiften för hela läsåret är 20€/barn (01.09.2024 – 31.08.2025)

Medlemsavgiften betalas  till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Ange ditt barns namn i meddelandefältet.

 

Anmäl ditt barn här:

 

Back to top of page