Raseborgs 4H  /  Bromarv

Bromarv

4H-klubben i Bromarv ordnas på församlingshemmet på tisdagar. Grupp 1 kl. 12.30-14.00, och Grupp 2 kl. 14.20-16.00. Som klubbledare fungerar Emma Hokkanen.

Klubben kostar 30€/termin och därtill uppbärs en medlemsavgift på 20€/barn eller 35€/familj. Medlemmar i föreningen förs in i vårt medlemsregister och är olycksfallsförsäkrade under klubbträffarna och andra aktiviteter ordnade av Raseborgs 4H och andra 4H-föreningar. Som medlem får du även delta i aktiviteter ordnade av andra 4H-föreningar och FS4H.

Anmäl ert barn här: