Raseborgs 4H  /  Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Mårten Grönqvist

Vice-ordförande
Anita Baarman

Sekreterare
Cecilia Westerholm

Styrelsemedlemmar
Gustav Björklöf
Margareta Gustavsson
Anna Holmberg
Johan Österlund