Österby

Vi startar en helt ny klubb i Österby i år! Klubben hålls på torsdagar kl.14-16 i skolans utrymmen. Som klubbledare fungerar Marga Sandström.

Start 5.10 men man får komma med när som helst under året.

Klubbarna avslutas i maj under vecka 20, alltså 16.05.

Avgiften för hela läsåret är 20€/barn (01.09.2024 – 31.08.2025)

Medlemsavgiften betalas  till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Ange ditt barns namn i meddelandefältet.

Anmäl ditt barn här:

 

Back to top of page