Klubben i Backgränd hålls varje fredag mellan ca kl 13.45- 16 och som klubbledare fungerar Peik Grönholm. Plats är Backgränds FBK: övre våning.

Medlemsavgiften betalas  till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Skriv i meddelandefältet barnets namn samt vilken avgift (termin/ medlem/ båda) ni betalar.

Höstens program (med förbehåll för förändringar)

Fyller på mera efterhand en del saker är ännnu oklara och vill ha öppna dagar för barnens egna förslag.

  • Vecka 36: Klubbstart
  • Vecka 37:  Vi gör slime
  • Vecka 38: Skogen
  • Vecka 39: Kansbacka
  • Vecka 40: Bakning
  • Vecka 41:
  • Vecka 42:
  • Vecka 43:
  • Kommer mera info anefter!

Anmäl ert barn här:

Back to top of page