Snappertuna

4H-klubben i Snappertuna ordnas på Tunaborg varannan onsdag i två grupper.
Grupp 1, kl. 12.30-14.30 och grupp 2, kl. 14.30-16.30. Som klubbledare fungerar Peik Grönholm.

Klubben kostar 15€/termin och därtill uppbärs en medlemsavgift på 20€/barn eller 35€/familj. Medlemmar i föreningen förs in i vårt medlemsregister och är olycksfallsförsäkrade under klubbträffarna och andra aktiviteter ordnade av Raseborgs 4H och andra 4H-föreningar. Som medlem får du även delta i aktiviteter ordnade av andra 4H-föreningar och FS4H.

Medlemsavgiften betalas senast inom mars månad till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Skriv i meddelandefältet barnets namn samt vilken avgift (termin/ medlem/ båda) ni betalar.

Höstens program (med förbehåll för förändringar)

Fyller på mera efterhand en del saker är ännnu oklara och vill ha öppna dagar för barnens egna förslag. OBS! Ibland har de äldre och yngre lite olika program.

  • Vecka 36: Klubbstart och plättar
  • Vecka 38: Uteaktiviteter
  • Vecka 40: Bakning
  • Vecka 42:
  • Vecka 44:
  • Fyller på mera anefter!

Anmäl ert barn här:

 

Back to top of page