Snappertuna

Klubben i Snappetuna hålls varannan tisdag i Tunaborg. Yngre gruppen kl.12.30-14.30 och äldre gruppen kl. 14-16. Som klubbledare fungerar Emma Hokkanen.
Start 10.10-23, men man får komma med när man vill under året!

Avgiften för hela läsåret är 60€/barn (Syskonrabatt 10€/barn)

Medlemsavgiften betalas  till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Ange ditt barns namn i meddelandefältet.

 

Anmäl ditt barn här:

Back to top of page