Raseborgs 4H  /  Snappertuna

Snappertuna

4H-klubben i Snappertuna ordnas på Tunaborg varannan onsdag i två grupper.
Grupp 1, kl. 12.30-14.30 och grupp 2, kl. 14.30-16.30. Som klubbledare fungerar Peik Grönholm.

Klubben kostar 15€/termin och därtill uppbärs en medlemsavgift på 20€/barn eller 35€/familj. Medlemmar i föreningen förs in i vårt medlemsregister och är olycksfallsförsäkrade under klubbträffarna och andra aktiviteter ordnade av Raseborgs 4H och andra 4H-föreningar. Som medlem får du även delta i aktiviteter ordnade av andra 4H-föreningar och FS4H.

Medlemsavgiften betalas senast inom mars månad till: Raseborg 4H rf, kontonr:  FI 51 4170 0010 1579 52. Skriv i meddelandefältet barnets namn samt vilken avgift (termin/ medlem/ båda) ni betalar.

Vårens program (med förbehåll för förändringar)

Fyller på mera efterhand en del saker är ännnu oklara och vill ha öppna dagar för barnens egna förslag. OBS! Ibland har de äldre och yngre lite olika program.

 • Vecka 2: Slime och pizza
 • Vecka 4: Drake av plastpåse
 • Vecka 6: Slime och tälja barkbåtar
 • Vecka 8: Sportlov, ingen klubb. Kom ihåg den gemensamma sportlovsklubben den 19.2 kl 9-15 i Jogginteamstugan,Pumpviken.
 • Vecka 10: Vi bakar kladdkaka
 • Vecka 12: Vi börjar med fågelholkar
 • Vecka 14: Påskpyssel/ fågelholkar
 • Vecka 16: Vi fortsätter med fågelholkar
 • Vecka 18:
 • Vecka 20:
 • Vecka 22:
 • Vecka 23: Matskola i Billnäs
 • Vecka 25: Distriktsläger i Brusaby, Kimito

Anmäl ert barn här: