Raseborgs 4H  /  Snappertuna

Snappertuna

4H-klubben i Snappertuna ordnas på Tunaborg varannan onsdag i två grupper.
Grupp 1, kl. 12.30-14.30 och grupp 2, kl. 14.30-16.30. Som klubbledare fungerar Emma Hokkanen.

Klubben kostar 15€/termin och därtill uppbärs en medlemsavgift på 20€/barn eller 35€/familj. Medlemmar i föreningen förs in i vårt medlemsregister och är olycksfallsförsäkrade under klubbträffarna och andra aktiviteter ordnade av Raseborgs 4H och andra 4H-föreningar. Som medlem får du även delta i aktiviteter ordnade av andra 4H-föreningar och FS4H.

Anmäl ert barn här: